NTR Perssite


Alle informatie over de tv-programmering van de NTR

Dilemma's rond leven en dood

Thema’s als voltooid leven/euthanasie en orgaandonatie zijn zeer omstreden en vaak ronduit taboe onder hindoes in Nederland.
Tegenstanders beroepen zich op de Vedische reïncarnatieleer, terwijl de voorstanders juist stellen dat de oude geschriften geen belemmeringen opwerpen in deze ethische kwesties.
Aan de hand van concrete casussen van hindoes die voor belangrijke beslissingen staan rond leven en dood en door gesprekken met hindoegeestelijken en deskundigen (kenners van het hindoeïsme, artsen etc. ) worden in het tweeluik “Dilemma’s rond leven en dood” de voor- en tegenargumenten over voltooid leven en orgaandonatie onderzocht.

Afl 1: orgaandonatie (zondag 8 sept. 16.25 uur  NPO 2
In de eerste aflevering over orgaandonatie vertellen Shaties Mohan en Vandana Doekhie hun verhaal. Shaties hoorde in juli 2017 dat hij een nieuwe nier nodig had om te overleven. Maar de wachttijd was vier jaar. Gelukkig wilden zowel zijn zussen als zijn broer hem helpen door een nier af te staan. “Opeens kreeg ik mijn leven weer terug”, aldus Shaties.
Vandana bleek leverkanker te hebben. Zij moest voor een levertransplantatie uitwijken naar België, dat al langer het systeem kent dat iedereen donor is, tenzij je bezwaar maakt.
Volgens transplantatiecoördinator Hanneke Hagenaars staan er in Nederland ruim 1300 mensen op de wachtlijst. Zij heeft de ervaring dat de weerstand tegen orgaandonatie onder hindoes nog erg groot is. Dat blijkt ook tijdens een discussiebijeenkomst voor hindoestanen over orgaandonatie. “Als je organen doneert of krijgt van een ander, is dat een grote zonde”, stelt een oudere dame tijdens die bijeenkomst. Het heersende idee is dat volgens het hindoeïsme het lichaam waarmee je geboren bent, volledig intact moet zijn na de dood. Maar volgens Pandit (hindoe geestelijke) Attry Ramdhani is orgaandonatie volgens het hindoeïsme niet verboden. “Basisgedachte van het hindoeïsme is juist dat je leven moet schenken of beschermen waar dat nodig is. Als je door het afstaan van een orgaan leven schenkt, is dat juist een goed Karma, een grote deugd”.

Uitzending: zondag 8 en 15 september, 16.25 uur, NPO 2

Downloads

afl1 Vandana Doekhie ©NTR

afl1 Shaties Mohan ©NTR

afl1 Shaties Mohan en zus ©NTR

afl1 discussiebijeenkomst orgaandonatie ©NTR